Oświadczenie sztabu trenerskiego w związku z rekrutacją do Seahawks Gdynia na sezon 2018

30 paź 2017

Oświadczenie sztabu trenerskiego w związku z rekrutacją do Seahawks Gdynia na sezon 2018.

Decyzją sztabu trenerskiego Seahawks Gdynia w tym sezonie nie odbędzie się otwarta rekrutacja do zespołu.

Treningi rozpoczynają się w listopadzie a decyzją trenerów skład drużyny zostanie uzupełniony o wyróżniających się zawodników Seahawks Gdynia B.

Do drużyny możliwa będzie indywidualna rekrutacja na bazie treningu próbnego, w przypadku zawodników, którzy:
1. posiadają doświadczenie futbolowe wyniesione z gry w innych drużynach
2. wykazują wyjątkowe warunki fizyczne do uprawiania futbolu amerykańskiego.

Wybrani zawodnicy otrzymają zaproszenie na trening po wysłaniu zgłoszenia.

Otwarta rekrutacja do Seahawks B odbędzie się na wiosnę, jako, iż sezon tego zespołu rozpoczyna się jesienią.

Agata Lipińska
info@seahawks.pl
Seahawks Management